Direct boeken
Kamperen Huren

Achtergrondinformatie Natuurgebied

(Achtergrond)informatie natuurgebied

De bossen van Sint Anthonis vormen met die van Vierlingsbeek, Oploo, Wanroy en Mill en die van het Brabants Landschap een bijna aaneengesloten bosgordel van 3000 hectare. Ze werden aangelegd in een tijd dat er grote behoefte bestond aan boerengeriefhout en aan paalhout voor de mijnen in Limburg. De grove den leende zich hier uitstekend voor. De naaldboom werd dan ook over zeer grote oppervlaktes aangepland en bepaalt tegenwoordig nog grotendeels het bosbeeld.

Sinds een aantal jaren plant Staatsbosbeheer echter ook loofbomen in de bossen van Sint Anthonis. Niet alleen om het geheel een aantrekkelijker aanzien te geven, maar ook om de variatie in de natuur te bevorderen. De productie van hout is namelijk allang niet meer de enige doelstelling bij het bosbeheer. De natuur en de recreatie spelen een minstens zo belangrijke rol. Vandaar dat Staatsbosbeheer de pure productiebossen omvormt tot 'multifunctionele bossen'.

Het centrale deel van Sint Anthonis wordt bepaald door de Ullingse Bergen. Dit is een open heideterrein waar de natuur voorop staat. Jeneverbessen, een karakteristieke naaldboom van woeste gronden, krijgen hier een kans. Om de heide te behouden wordt het terrein dan ook al sinds 1979 begraasd door een kudde Kempische heideschapen. Dit ras hoort hier van oudsher thuis en zorgden eeuwen lang voor het openhouden van de heide. De dieren zijn zeer geschikt om als verfijnde maaimachines de heide op orde te houden. Ook de Schotse Hooglanders helpen bij het natuurbeheer op de heide van Sint Anthonis. De zware runderen bevolken sinds 1987 de heide en ze zijn gespecialiseerd in het ruigere werk. Naast oude en jonge grassen eten zijn ook stugge gewassen zoals dorre takken, jonge berkjes en oude heideplanten. Daardoor krijgen andere dieren meer kansen in de open ruimtes en zij breiden zich nu uit.

Door de aanwezigheid van loofbosjes en natte weilanden ontstaat een grote afwisseling aan de noordoostkant van het gebied. Hier liggen de Visdel, het Berkenbos en zo'n 30 ha. aan natte graslanden. De Visdel en het Berkenbos vormen gezamenlijk het brongebied van de hier stromende Tovensche beek. Het is een vochtig gebied dat zich uit in een weelderige plantengroei.

Wil je boeken voor een periode langer dan 3 weken? Neem dan rechtstreeks contact op met de camping zelf (telefonisch of per mail).
Naar boven